Графік роботи методичних формувань на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 навчальний рік

СЕМІНАРИ  ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ  ДИРЕКТОРІВ  З ВИХОВНОЇ  РОБОТИ :

137724_shutterstock_89652157

18.11.2015 р.

Грозинецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в сучасній  школі»
24.02.2016 р.

Клішковецька гімназія

ТЕМА : «Пошук ефективних шляхів та методів формування соціально-активної особистості через проектну діяльність»

 

СЕМІНАРИ  ДЛЯ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ :

25.11.2015 р.

Шировецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Системна робота забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»
24.02.2016 р.

Клішковецька гімназія

ТЕМА : «Пошук ефективних шляхів та методів формування соціально-активної особистості через проектну діяльність»
27.04.2016 р.

Рашківська ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Колективний пошук шляхів модернізації виховного процесу щодо впровадження прогресивних інноваційних методів національно-патріотичного виховання в школі»

 

 

ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ  КЛАСІВ :

21.10.2015 р.

Долинянська ЗОШ І-ІІ ст.

ТЕМА : «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом використання сучасних педагогічних технологій»
16.12.2015 р.

Пашковецький НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Національно-патріотичне виховання учнів молодшого шкільного віку»
17.02.2016 р.

Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

ТЕМА : «Формування в учнів стійкого інтересу до навчання через удосконалення сучасного уроку»
06.04.2016 р.

Бочковецький НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Активізація творчого потенціалу учнів шляхом впровадження особистісно зорієнтованого навчання і виховання»

 

 

ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ :

07.10.2015 р.

Хотинський НВК І ст.

ТЕМА : «Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на заняттях гуртків за інтересами»
18.11.2015 р.

Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5

ТЕМА : «Формування інтересів учнів до самостійного здобуття знань та виховання в них свідомого ставлення до навчання»
24.02.2016 р.

Хотинський НВК І ст.

ТЕМА : «Формування компетентної особистості школяра в ГПД»
13.04.2016 р.

Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Виховання у школярів цінностей здорового способу життя»

 

 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, УКРАЇНОЗНАВСТВА :

16.10.2015 р.

Санковецький НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Удосконалення орфографічних  умінь і навичок на уроках української мови в 5-9 класах»
18.12.2015 р.

Перебиковецька ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Літературно-краєзнавчий матеріал на уроках української мови та українознавства»
19.02.2016 р.

Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури, українознавства»
18.03.2016 р.

Зарожанський НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Формування  національної  гордості, патріотизму  на  уроках  у  позакласній  роботі  з української  мови  та  літератури»

 

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ГЕОГРАФІЇ :

30.10.2015 р.

Пригородоцький НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Використання місцевого матеріалу на уроках  географії з метою розвитку творчої особистості»
15.04.2016 р.

Рашківська ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій та картографічного матеріалу на уроках  географії – як шлях вдосконалення сучасного уроку»

 

 

 

 

ДЛЯ   ВЧИТЕЛІВ  ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ЕТИКИ:

12.11.2015 р.

Хотинська гімназія.

ТЕМА : «Формування християнської поведінки учнів шляхом вивчення та обговорення біблійних прикладів  морально-етичного спрямування на уроках християнської етики»
17.03.2016 р.

Шировецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Організація та проведення нестандартних уроків з християнської етики. Як засіб формування ключових компетентностей учнів»

                                                         

                                                 

ДЛЯ   СОЦІАЛЬНИХ   ПЕДАГОГІВ:

18.11.2015 р.

Грозинецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Напрями роботи соціального педагога щодо організації освітнього простору для успішної соціалізації учнівської молоді»
16.03.2016 р.

Ставчанський НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Форми соціально-педагогічної допомоги сім’ям учнів, що проживають в складних життєвих обставинах. Ведення супровідної документації на дітей із сімей СЖО»

 

 

ДЛЯ   ПРАКТИЧНИХ   ПСИХОЛОГІВ:

18.11.2015 р.

Грозинецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Психологічні методи підвищення адаптивних можливостей особистості. Способи самокорекції негативних психологічних станів»
17.02.2016 р.

Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Система психологічної підготовки випускників до ЗНО»

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ :

22.10.2015 р.

Хотинська гімназія

Практикум щодо розв’язування олімпіадних завдань,  завдань ЗНО та ДПА
26.11.2015 р.

Зарожанський НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Використання форм та методів активного навчання фізики шляхом створення навчальних проектів. Фізика – фундаментальна наука про природу, 7 клас»
17.03.2016 р.

Біловецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках фізики та астрономії»

 

ДЛЯ   ВЧИТЕЛІВ   БІОЛОГІЇ :

19.11.2015 р.

Ярівський НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Розвиток пізнавальних,  дослідницьких інтересів учнів на уроках біології та позакласних час»
17.03.2016 р.

Недобоївський НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Використання форм і методів інтерактивного навчання на уроках біології»

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ХІМІЇ :

03.12.2015 р.

Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ст.

ТЕМА : «Підвищення пізнавальної активності учнів на уроках хімії»
25.02.2016 р.

Керстенецька ЗОШ І-ІІ ст.

ТЕМА : «Алгоритмічні прийоми в процесі розв’язування задач і вправ з хімії»

 

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ОСНОВ ЗДОРОВ’Я :

23.10.2015 р.

Хотинська гімназія

ТЕМА : «Використання ІКТ на уроках основ здоров’я. Індивідуально-диференційований підхід як компонент особистісно-орієнтованого процесу на уроках»
23.03.2016 р.

Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 

ТЕМА : «Формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі»

 

 

ДЛЯ  ШКІЛЬНИХ  БІБЛІОТЕКАРІВ :

11.12.2015 р.

Малинецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Профорієнтаційна робота шкільної бібліотеки»
11.02.2016 р.

Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Оформлення шкільної бібліотеки та формування інформаційної культури читачів»

 

 

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ПРИРОДОЗНАВСТВА :

05.11.2015 р.

Шировецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Формування інформаційних компетентностей на уроках природознавства шляхом впровадження нових педагогічних технологій»
04.04.2016 р.

Бочковецький НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Розвиток творчого мислення учнів під час навчання природознавства»

 

 

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  МУЗИЧНОГО  МИСТЕЦТВА :

25.11.2015 р.

Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до музичного мистецтва, розвиток інтересу до вивчення музичного мистецтва. Відповідність програми – підручнику, 7 клас»
24.02.2016 р.

Каплівська ЗОШ І-ІІ ст.

ТЕМА : «Розвиток творчої компетентності учнів засобами музичного мистецтва»

 

 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВАТА ХУДОЖНЬОЇ  КУЛЬТУРИ :

18.11.2015 р.

Крутеньківська ЗОШ І-ІІ ст.

ТЕМА : «Урізноманітнення форм і методів роботи вчителя – надійний спосіб активізації навчальної роботи під час уроку»
24.02.2016 р.

Круглицький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Організація проектної роботи на уроках «Художньої культури». Формування художньої  культури учнів за допомогою інформаційних комп’ютерних технологій»

 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЕКОНОМІКИ :

12.11.2015 р.

Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Гроші. Їх роль у суспільстві та стійкість національної валюти»
10.03.2016 р.

Малинецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Апробація новітніх педагогічних програмних засобів на уроках основ економіки з метою вироблення моделі сучасного уроку на основі оптимального поєднання традиційних та нетрадиційних форм роботи»

 

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  МАТЕМАТИКИ :

27.10.2015 р.

Хотинська гімназія

Практикум щодо розв’язування олімпіадних завдань та завдань ДПА і ЗНО.  Творча група
15.12.2015 р.

Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Система роботи вчителя з питання виявлення математично обдарованих учнів. Розвиток пізнавального інтересу,  логічного  мислення.  Самостійних  навиків учнів опираюсь  на індивідуалізацію і диференціацію навчання»
29.03.2016 р.

Хотинська гімназія

Практикум щодо розв’язування олімпіадних завдань та завдань ДПА і ЗНО.  Творча група
15.04.2016 р.

Зарожанський НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Лабораторно-практичні, лабораторно-графічні роботи на уроках математики та в позакласній роботі шляхом використання сучасних технологій  навчання»

 

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :

23.11.2015 р.

Анадольський НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Формування світогляду учнів на основі духовних цінностей  у процесі вивчення зарубіжної літератури»
26.02.2016 р.

Шировецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Особистість вчителя в розвитку креативних здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури та в позаурочний час»

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (технічні види праці) :

20.11.2015 р.

Долинянська ЗОШ І-ІІ ст.

ТЕМА : «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій  на уроках трудового навчання»
18.03.2016 р.

Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Організація та проведення нестандартних уроків як засіб формування основних компетентностей учнів»

 

 

ДЛЯ   ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (обслуговуючі види  праці)   :

23.10.2015 р.

Шировецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА: «Добір найбільш ефективних технологій, методів, прийомів навчання та форм організації навчальної діяльності учнів з метою формування предметних компетентностей»
18.03.2016 р.

Шиловецька ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Розвиток комунікативних компетенцій учнів, шляхом впровадження комп’ютерних технологій на уроках обслуговуючих видів праці»

 

 

ДЛЯ   ВЧИТЕЛІВ  ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА  :

20.11.2015 р.

Хотинська гімназія

ТЕМА : «Формування в учнів інтересу до науково-дослідницької та пошукової роботи на уроках суспільних дисциплін»
25.03.2016 р.

Керстенецька ЗОШ І-ІІ ст.

ТЕМА : «Формування громадянської компетентності учнів у дієвому партнерстві вчителя та учнів на уропах суспільних дисциплін»

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ІНФОРМАТИКИ :

17.12.2015 р.

Недобоївський НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Тест як вимірювання навчальних досягнень учнів. Оцінювання компетенцій учнів з інформатики»
17.03.2016 р.

Бочковецький НВК І-ІІ ст.

ТЕМА : «Індивідуалізація і диференціація освітнього процесу як умова підвищення якості освіти»

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  :

16.12.2015 р.

Шировецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Відкритий урок з волейболу»

(згідно календарного планування)

17.02.2016 р.

Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Відкритий урок з баскетболу»

(згідно календарного планування)

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  ЗАХИСТУ  ВІТЧИЗНИ  :

25.11.2015 р.

Недобоївський НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Відкритий урок» (згідно календарного планування)
24.02.2016 р.

Шировецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Відкритий урок» (згідно календарного планування)

 

 

ДЛЯ  ВЧИТЕЛІВ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ :

29.09.2015 р.

Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5

ТЕМА : «Використання тестових технологій на уроках іноземної мови»
09.02.2016 р.

Хотинська гімназія

ТЕМА : «Розвиток комунікативних компетенцій учнів шляхом упровадження інноваційних технологій»

 

 

 

ДЛЯ   ВЧИТЕЛІВ   НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ  :

17.11.2015 р.

Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Використання тестових технологій на уроках іноземної мови»
15.03.2016 р.

Полянський НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Розвиток комунікативних компетенцій учнів шляхом упровадження інноваційних технологій»

 

 

 

ДЛЯ   ВЧИТЕЛІВ  ФРАНЦУЗЬКОЇ  МОВИ  :

10.11.2015 р.

Хотинська гімназія

ТЕМА : «Використання тестових технологій на уроках іноземної мови»
16.02.2016 р.

Данковецький НВК І-ІІІ ст.

ТЕМА : «Розвиток комунікативних компетенцій учнів шляхом упровадження інноваційних технологій»

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ  ЗАВІДУЮЧИХ, МЕТОДИСТІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

02.12.2015 р.

Хотинський ДНЗ «Сонечко»

ТЕМА: «Організаційно-методична робота з вивчення та узагальнення перспективного педагогічного  досвіду»
21.04.2016 р.

Шировецький НВК

ТЕМА: «Система диференційованої методичної роботи з кадрами ДНЗ. Характеристика професійної компетентності педагога»

 

 

ВИХОВАТЕЛІВ СТАРШИХ/ СЕРЕДНІХ ГРУП  ДНЗ

18.11.15р.

Зарожанський/

Данковецький НВК

ТЕМА: «Дослідницько-пошукова діяльність дітей як технологія пізнавально-мовленнєвого  розвитку»
30.03.2016 р.

ДНЗ «Сонечко» м. Хотин

ТЕМА: «Розвивальний ефект освітнього процесу при використанні адаптивних педагогічних технологій. Визначення навчальних досягнень дошкільників»

 

 

ДЛЯ  ВИХОВАТЕЛІВ МОЛОДШИХ ТА ГРУП РАННЬОГО ВІКУ

28.10.2015 р.

Клішковецький НВК/

Анадольський НВК

 

ТЕМА: «Особливості педагогічного процесу з дітьми раннього віку. Ранній розвиток художніх здібностей та естетичного смаку»
11.05.2016 р.

Хотинський НВК

 

ТЕМА: «Формування у дитини моральних уподобань і здійснення вчинків, пов’язаних з патріотичною позицією»

 

 

ДЛЯ  МУЗИЧНИХ  КЕРІВНИКІВ  ДНЗ:

12.11.2015 р.

Хотинський НВК

 

ТЕМА: «Оптимізація процесу музично-естетичного розвитку дітей дошкільного віку на сучасних засадах та підвищення ефективності дитячої музичної діяльності»
23.03.2016 р.

Малинецький НВК

  ТЕМА:  «Формування вищих моральних почуттів

в основних видах дитячої музичної діяльності на краєзнавчому матеріалі»

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *