Прозорість та інформаційна відкритість

ліцензія на провадження освітньої діяльності
статут
структура та органи управління
кадровий склад
освітні програми, що реалізуються
освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
мова (мови) освітнього процесу
наявність вакантних посад
порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакансій 
матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
результати моніторингу якості освіти;
річний звіт про діяльність закладу освіти;
правила прийому до закладу освіти
умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Звіти директора школи

Інформація щодо отримання публічних коштів